Posts

Showing posts from March, 2015

Hiroki sake

Sakura mochi

Tenmei Sake

Uekiya

Ebiya

Rinkaku chashitsu

Torii at Tsuruga-jo

Tsuruga-jo

Train to AizuWakamatsu

Chawan

Spring wagashi

Suwa Jinja

Kitakata ramen

Hina matsuri